Sıfırdan JavaScript Dersleri – Veri Türleri (#4)

Sıfırdan JavaScript Dersleri – Veri Türleri (#4)
3. JavaScript dersimizde veri türleri ve değişkenler konusunu anlattım. JavaScriptte nasıl değişken tanımlarız, hangi veri türleri vardır ? Bu soruların cevabını yanıtladım.

Merhaba,

JavaScript serimizin 4. bölümünde JavaScript’te bulunan Veri Türlerinden bahsedeceğim. Javascript’te bir değer her zaman belirli bir türdendir.

Veri Türleri

JavaScript’te sekiz temel veri türü vardır. Bunlar aşağıdaki listede olan veri türleridir;

  • String (Karakter dizileri, Metin)
  • Number (Sayısal Veriler)
  • BigInt (Number kapsamı dışındaki tam sayıları tutar)
  • Undefined (Değer tanımlanmamış, tanımlı olmayan)
  • NULL (Hiçbir şey, bi veriyi NULL yaptığınızda değer boşluk olarak döner)
  • Boolean (2 değer döndürür: true, false)
  • Symbol (Nesneler için benzersiz tanımlayıcılar)
  • Object (Bir çok anahtar (key) >  değer (value) & genel veri saklar)

Yukarıdaki kısa açıklamalardan anlamadığınız olursa normaldir merak etmeyin hepsini detaylı olarak yazacağım alt başlıklarda 🙂

String

String veri türü kısaca tarif edersek tırnak içindeki veridir. Evet sadece bu kadar basit bir tanımı var. Tırnak içine yazılan değerler string türünde veri döndürür.

3 çeşit tırnak açabiliriz. Çift Tırnak (” “) ve Tekli Tırnak (‘ ‘) hemen hemen aynı amaçtadır ve aralarında bir fark yoktur. Sadece hangisiyle açarsanız onunla kapatmaya dikkat edin.

Birde ilerde göreceğimiz bi konu olan Backticks (` `) olarak adlandırılan tür ise tırnak içinde değişken ve ifadeleri çalıştırmak için kullanılır. Dediğim gibi bunu örneklerle ilerde göstereceğim şu anda bu konuyu dikkate almanıza gerek yoktur.

let karsilama = "Merhaba!";
let metin = 'Tekli tırnak içindeki string ifadeyim!';
let ifade = `${karsilama} Furkan Giray! Tırnak içinde ifade ve değişken tanımlı.`;
let sonuc = `5 ile 3 sayısının toplamı: ${5 + 3}`;

Gördüğünüz gibi 3 farklı türde de string verimizi oluşturduk. Hemen aynı şekilde kendi editörünüzde pratikler yapmanızı öneririm. Console ekranından çıktı alıp sonuçları test edin.

Backticks türünde tırnak içinde bir değişken göstermek istediğimizde bunu ${işaretleri arasına alırız.

ifade değişkenini ekrana yazdırdığımızda karsilama değişkeninin değeriyle birlikte aşağıdaki sonucu döndürür.

sonuc değişkenini ekrana yazdırdığımızda bize ${} işaretleri arasındaki işlemin sonucunu döndürür.

// 'Merhaba!, Furkan Giray! Tırnak içinde ifade ve değişken tanımlı.'

String veri türü tahmin edeceğiniz üzere oldukça sık kullanılmaktadır.

Number

Number türü hem sayı hem de noktalı sayıları temsil eder. Tırnak vb. herhangi bir işaret kullanmadan kullanmak istediğiniz sayı verisini direkt yazıp kullanabilirsiniz.

Sayılar ile matematiksel işlemler de yapabilirsiniz.

let tamSayi = 10; // 10
let noktaliSayi = 10.56; // 10.56
let sonucSayi = 10 + 5 // 15

Evet yukarıda gördüğünüz gibi kullanımı oldukça basittir.

(253-1) ile -(253-1), arasındaki sayılar Number türündedir.  Merak etmeyin bu aralık dışındaki sayıları programlamada çok çok nadir kullanırız. 

Bunun için BigInt veri türü çıkmıştır. 

BigInt

Number veri türünün kapsamı dışındaki tam sayılar için BigInt veri türünü kullanırız. Açıkçası bugüne kadar hiç kullanmadım diyebilirim 🙂 

Günlük programlamada zaten karşınıza çıkma ihtimali çok zordur fakat kısaca tanımlayalım.

Tanımalanan bir sayının sonuna “n” ekleyerek kullanılır;

let buyukSayi = 9007199254740992n;

Evet tıpkı Number tanımlar gibi tanımlayıp sonuna “n” ifadesini ekliyoruz. 

BigInt ile ilgili en önemli nokta ise sadece tam sayıları döndürür. Noktalı sayıları döndürmez, bunun yerine sonucu tam sayıya yuvarlayarak döndürür.

Undefined